Czym jest marka

Marka zdjęcie

Prowadząc własny biznes, istotna jest świadomość korzyści wynikających z posiadania marki. Dlaczego marka jest ważna i co należy wiedzieć, kształtując jej wizerunek? Z pewnością to pytanie zadaje sobie niejeden przedsiębiorca rozpoczynający działalność. Postaraliśmy się odpowiedzieć na te pytania.

Dlaczego marka jest ważna?

„Dobre imię” jest najcenniejszym aktywem każdej firmy. W czasach ciągłych zmian trudno jest skutecznie oddziaływać na klientów bez stosowania marek. Nie powinno lekceważyć się możliwości świadomego zarządzania składnikiem potencjału konkurencyjnego – jakim jest marka. Marka indywidualizuje produkt, tłumaczy sens i istotę oferty oraz wytycza granicę wiarygodności firmy.

Klienci mają różnego rodzaju kontakty z marką – od zauważenia jej w reklamach, poprzez stykanie się z nią u znajomych, aż po korzystanie z przedmiotów z nią związanych. Na podstawie doświadczeń tworzą własny wizerunek marki, który staje się podstawą ich późniejszych zachowań na rynku.

Co należy wiedzieć kształtując wizerunek marki?

Aby utrzymać uwagę klientów, niezbędne jest tworzenie tożsamości marki, której zadaniem jest nadanie jej symbolicznego znaczenia dla odbiorcy. Tożsamość marki odnosi się do sposobu, w jaki kreator chce, aby marka była postrzegana przez konsumentów.

Wizerunek marki jest efektem zbudowanej tożsamości. Należy jednak zaznaczyć, że tożsamość budowana przez firmę, nie zawsze jest taka sama jak wizerunek zbudowany przez klienta. Wizerunek marki nie zawsze odzwierciedla rzeczywistość, ponieważ jest subiektywnym wyobrażeniem i sposobem, w jaki firma jest postrzegana.

Właściwie ukształtowany wizerunek marki powinien być zgodny z jej postrzeganiem przez klienta. Konsumenci utożsamiają się marką, dostrzegając w niej korzyści, wartości, określone cechy oraz elementy kultury, z której się wywodzą.

Konieczność tworzenia tożsamości marki wynika z faktu, iż nie ma produktu uniwersalnego dla wszystkich. Produkt może być doskonały jedynie dla określonej grupy odbiorców. Kształtując wizerunek marki, ważne jest poznanie kryteriów wyboru, jakimi kierują się konsumenci danego segmentu.

Jesteśmy przekonani, że tych kilka prostych wskazówek umożliwi rozpoczęcie kształtowania wizerunku marki nowopowstałych firm. Zachęcamy do korzystania z dostępnych pozycji czasopiśmienniczych z zakresu kształtowania wizerunku marki, które mogą być przydatne w planowaniu dalszych działań.