Szkolenia

 • Zdjęcie ścieżka kariery
 • IC3
 • IC3
 • Zdjęcie ścieżka kariery
 • IC3
Item 1 of 2

Certyfikacja ECDL

Zdobądź certyfikację ECDL w PASCON

Jako oficjalne laboratorium mobilne ECDL, z naszą współpracą możliwa jest egzaminowanie z produktów: CDL Base, ECDL Standard, ECDL Advanced, e-Citizen, EPP e-Urzędnik, EPP e-Nauczyciel.

Pascon

ECDL BASE

Podstawowa wersja certyfikatu ECDL. Zaświadcza, że osoba posiada podstawowe kompetencje komputerowe. Egzamin składa się z następujących modułów:

 • B1 – Podstawy pracy z komputerem
 • B2 – Podstawy pracy w sieci
 • B3 – Przetwarzanie tekstów
 • B4 – Arkusze kalkulacyjne

ECDL STANDARD

Certyfikacja rozszerzona. Osoba certyfikowana uzyskała wszystkie kompetencje bazowa. Oprócz podstaw, posiada również trzy dodatkowe moduły do wyboru. Dodatkowe moduły dostępne są pod przyciskiem „Dowiedz się więcej”

ECDL ADVANCED

W tym wydaniu, certyfikat potwierdza zaawansowane kwalifikacje komputerowe. Egzamin składa się z czterech egzaminów praktycznych na poziomie zaawansowanym:

 • przetwarzanie tekstów
 • arkusze kalkulacyjne
 • grafika menedżerska i prezentacyjna.
 • użytkowanie baz danych

e-Citizen

Certyfikacja pozwalająca na zdobycie informacji o internecie i komputerach bez wcześniejszego posiadania wiedzy informatycznej

EPP e-Urzędnik

Certyfikat EPP e-Urzędnik (e-Clerk) polega na pozyskaniu umiejętności wymaganych w pracy na aktualnych stanowiskach urzędniczych. Oprócz standardowych programów, uczestnik potrafi również obsługiwać programy takie jak program poczty internetowej.

EPP e-Nauczyciel

Certyfikat ten jest przygotowany w celu pozyskaniu przez nauczycieli wiedzy na temat zastosowania technologii informacyjno-komunikacyjnej.